Nieuws & Tips

Wordt de kaasroute opnieuw gesloten?

U bent vrij om uw (roerend) vermogen te schenken aan bijvoorbeeld uw kinderen. Er zijn echter voorwaarden die verplicht via de notaris dienen te worden geregeld. U heeft dan geen keuze: u dient een notariële akte op te laten maken. Via een Nederlandse notaris heeft u wel de keuze om de akte niet te registreren en 0% te betalen. Dit is de ‘kaasroute’.

Read More

Corona-maatregelen

Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen inzake het corona-virus is de Nationale Veiligheidsraad op donderdag 12 maart bijeengekomen. Daaropvolgend hebben zij de opdracht gegeven alle openbare evenementen, ongeacht het aantal personen, openbaar of privé, NIET te laten doorgaan.

Read More