Diensten

Diensten

Bescherming en optimalisatie van uw inkomen

U werkt, u heeft een gezin, hobby’s,… uw leven loopt zoals het hoort te lopen.

Dikwijls staat u er dan niet bij stil wat de financiële gevolgen zijn mocht er onverwacht een kink in de kabel komen.

Ook wij hopen dat dit nooit gebeurt, maar het leven kan plots een aantal hindernissen op uw pad werpen, waarvan u misschien dacht dat ze u en uw gezin nooit zouden overkomen:

 • Een ongeval waardoor u langere tijd niet kan werken
 • Een (slepende) ziekte
 • Een plots overlijden van uzelf, of uw partner

Fin-Advi kan u niet helpen bij de emotionele aspecten die hiermee zeker gepaard gaan. Wat we wel kunnen, is uw persoonlijke bescherming op financieel vlak nakijken en in overeenstemming brengen met wat uw gezin nodig zou hebben, mocht iets dergelijks u toch overkomen.

… en denk vooruit naar uw welverdiende pensioen.

Eén zaak is altijd zeker: ooit zal u stoppen met werken en op pensioen gaan.

Gaat u dan toekomen met het pensioen dat de staat u (waarschijnlijk) zal verschaffen?

Is dit pensioen voldoende om op latere leeftijd te voorzien in uw zorgen, eventueel een rusthuis?

Fin-Advi rekent samen met u uit wat u en uw gezin, gelet op de huidige gang van
zaken, bij uw pensionering zullen kunnen besteden (rekening houdend met de dalende koopkracht van uw geld).
U krijgt hierover een uitgebreid rapport en de berekening van hoeveel u, met de inspanningen die u vandaag levert, zal kunnen uitgeven in de jaren na uw pensionering.

Indien blijkt dat u dit niet voldoende vindt om zeker te zijn, zullen wij samen met u onderzoeken wat uw mogelijkheden zijn om uw pensioen aan te vullen, in de mate van wat voor u mogelijk is.

Bescherming van uw partner en uw gezin

Vele gezinnen hebben vandaag te weinig geregeld wat er zou moeten gebeuren indien een partner plots overlijdt of onbekwaam wordt, of indien dit gebeurt met beide partners.

Hierdoor wordt uw gezin, wanneer zich zo’n ingrijpende situatie voordoet, plots geconfronteerd met de Wet. En deze Wet kent regels die meestal niet overeenkomen met wat de mensen echt willen. Dat is ook normaal: de Wet is een tekst die voor iedereen geldt, en houdt geen rekening met de persoonlijke situatie of de wensen van de mensen. Dit kan ook niet (“een harde wet, maar het is de Wet!”).

Nochtans kan u vele van deze wetsregels voor een groot gedeelte voor uw persoonlijke situatie uistschakelen. Het komt erop neer dat u voor uw familie situatie en uw eigen behoeften perfect eigen regels kan formuleren, die (volledig) kunnen afwijken van wat de Wet voorschrijft. MAAR: u moet dit wel effectief DOEN. Doet u dit niet, dan is de Wet alsnog van toepassing. EN: dit dient correct te gebeuren. (Spijtig genoeg blijkt maar al te vaak dat “doe-het-zelf” werk in deze materie leidt tot ongeldigheid, met alle gevolgen van dien.)

Bij Fin-advi bespreken we allereerst de bedoelingen en de wensen van onze cliënten. Pas wanneer deze duidelijk zijn, zal samen met u de juiste oplossing worden besproken.

Het is van belang uzelf onder meer volgende vragen te stellen. Maakt u zich bij het lezen hiervan zorgen, dan raden wij u aan om vrijblijvend een afspraak te maken om kennis te maken. Zonder verdere verplichtingen. Wij beloven u dat u na dit gesprek veel meer zal weten, en of u echt iets dient te ondernemen, dit uiteraard op uw eigen tempo. Pas daarna beslist u of u actie wenst te ondernemen. Indien niet, heeft deze afspraak u enkel een uur van uw tijd gekost.

 • Wie moet na mijn overlijden (of dat van mijn partner) de beslissingen kunnen nemen?
 • Wie moet de beslissingen nemen wanneer een partner (of beiden) onbekwaam zouden worden? Hoe zorg ik ervoor dat, indien mijn partner onbekwaam wordt, ik toch het vermogen kan blijven beheren alsof dit niet is gebeurd?
 • Hoe kan de langst levende partner worden beschermd? En waarom is dit nodig?
 • Hoe moeten mijn erfgenamen na mijn overlijden met het vermogen kunnen omgaan?
 • Wie kan welke beslissingen nemen wanneer een erfgenaam, kind of kleinkind, minderjarig is? Of wanneer dit kind handelingsonbekwaam is?
 • Kan ik ervoor zorgen dat mijn erfgenamen niet op te jonge leeftijd plots kunnen beslissen over mijn vermogen?
 • Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn onbekwame kind na ons overlijden toch nog de juiste zorg krijgt?
 • Hoe bescherm ik mijn vermogen tegen erfgenamen die failliet gaan, drugs- of gokverslaafd worden, strafrechtelijk veroordeeld worden?
 • Kan ik ervoor zorgen dat mijn vermogen blijft instaan voor de zorgverstrekking, ambulante kosten, dure rusthuizen van mezelf of mijn partner, zelfs indien één van beiden wegvalt? ZELFS als ik het wegschenk?!
 • Kan ik bepaalde erfgenamen, die door de wet worden beschermd, toch uitsluiten van het beheer over dit vermogen na mijn overlijden?
 • Kan ik mijn vennootschap beschermen ten voordele van dat ene kind dat deze wilt voorzetten?

Overdracht van vermogen

Uw vermogen naar de volgende generatie:

Wie erft wat?

U heeft tijdens uw leven een persoonlijk vermogen opgebouwd, of bent dit nog aan het opbouwen. Dit vermogen bestaat meestal uit vastgoed, en uit spaargeld (in welke zin dan ook).

U weet dat dit vermogen ooit zal overgaan naar iemand anders. Uiteindelijk is de “dead”line hiervoor uw eigen overlijden.

Wie erft nu wat? Wat zegt de wet? Kan ik hiervan afwijken?

Wat is de impact van mijn huwelijkscontract? En van mijn testament? Heb ik deze nodig?

Vele andere vragen komen hier uiteraard ook naar boven, zoals (link naar vorig blad)…

Wie betaalt wat?

Wanneer het onvermijdelijke gebeurt, betalen uw erfgenamen in principe erfbelasting op hetgeen zij verkrijgen.

Hoeveel zal dit zijn? Betaalt mijn partner ook?

Vele van de mensen die onze adviezen inwinnen, zijn wel degelijk op de hoogte van de impact van de erfbelastingen. Toch is het dikwijls een confrontatie wanneer ze dit effectief op papier zien staan. De bijkomende vraag komt dan steevast: kunnen wij hier iets aan doen?

Bij Fin-Advi draaien wij deze vraag om: WILT u hier iets aan doen? Want uiteindelijk is dat de belangrijkste vraag wanneer het draait om het zoeken naar een oplossing voor de fiscale druk op uw vermogen. Doet u niets, dan weet u wat uw erfgenamen betalen. Doet u wel iets, dan weet u wat ze NIET betalen.

Er wordt steeds naar een oplossing gezocht die rekening houdt met de bescherming van uzelf en uw partner. De belangrijke vragen (link naar vorig blad) die hier worden gesteld zijn ook van toepassing indien u werk wil maken van de belastingdruk.

Ook hier raden wij u aan om vrijblijvend een afspraak te maken om kennis te maken. Zonder verdere verplichtingen. Wij beloven u dat u na dit gesprek veel meer zal weten, en of u echt iets dient te ondernemen, dit uiteraard op uw eigen tempo. Pas daarna beslist u of u actie wenst te ondernemen.

Indien niet, heeft deze afspraak u enkel een uur van uw tijd gekost.